Sjukdomar och annat

Parasiter

Det finns flera parasiter som kan smitta hunden.

Loppor och löss

De allra vanligaste parasiterna hos hunden är loppor och löss. Loppan suger blod och lever både på djuret och i miljön runt omkring det. Symptomen är ofta att hunden får klåda. Hunden måste behandlas och det gäller även för andra hundar i närheten. Vidare måste hela omgivningen saneras. Löss är även de blodsugande och dessutom pälsätande. De lever bara på djuret och ger även de klåda. Lössen behandlas med antiparasitärt medel. Här finns inte samma saneringsbehov.

Skabb

Skabb är en inte fullt lika vanlig parasit. Den vanligaste typen är rävskabb och den yttrar sig som en inflammation i huden. Denna parasit är smittsam och kan både smitta via direktkontakt och vid kontakt med föremål som en smittad hund rört vid. Symptomen är ofta klåda, tappning av päls samt inflammerad hud. Skabben kan behandlas via medel.

Noskvalster

En annan smittsam parasit är noskvalster. Med denna parasit nyser hunden och den kan också ha svårt att känna dofter. Ett antiparasitärt medel kan behandla kvalstren men om parasiten hunnit få fäste kan det ta långt tid innan hunden är sitt riktiga jag igen, vilket kan få stora konsekvenser.

bard