Kennelns drift

Behöver du tillstånd?

Om du gillar hundar och vill arbeta med dem kan kennel vara en sak att arbeta med. Det kan låta bra att få arbeta med något som från början varit en hobby men man bör vara medveten om att en kennels drift är något helt annat än bara en hobby. Det räcker inte med att man gillar hundar och tycker att en viss ras är söt. Drift av en kennel är en livsstil och man måste se till att man har rätt erfarenheter.

Om man vill bedriva en verksamhet med hundar måste man se till att man har adekvata tillstånd. För det första måste man ha tillstånd från Jordbruksverket för att få föda upp ett visst antal kullar, samt för att få ha fler än ett visst antal hundar. Det är också bra om man bli medlem i Svenska Kennelklubben. Som medlem där kan man få flera olika typer av stöd och råd och stöd som uppfödare. Man kan också registrera sitt kennelnamn där och när detta görs är det som en kvalitetsstämpel för den uppfödning som bedrivs. Man måste ha ett brinnande intresse för hundar och för den aktuella rasen för att ha en kennel och man måste gilla att arbeta dygnet runt. När valpkullen väl kommit kan man inte ta ledigt på natten utan då måste man kunna ta hand om dem under hela dygnet. Man kan inte gå hem för dagen klockan 18 utan arbetet fortsätter. Det är därför bra om flera kan hjälpa till med kenneln.

Om man har sin uppfödning och kennel i en tätort, eller kanske till och med i ett lägenhetshus kan det krävas tillstånd från kommunen, grannar och miljö- och hälsovårdsnämnden. Dessa tillstånd måste man ha i god tid innan kenneln startar. Om man inte har tillstånden kan man hamna i stora problem. För det första kan man få böter och kenneln kan läggas ner. Man kan dessutom få fängelse eller totalt djurförbud för en kortare eller längre tid. Hundarna kan också komma att omhändertas om omgivningen inte godkänns. Det finns alltså en hel del att förlora om man inte har sina tillstånd. Om man är osäker är det ofta bra att be andra uppfödare om råd, och ofta kan man också kontakta sin kommun och berörda myndigheter direkt och fråga dem hur man bör gå tillväga.

Det är mycket som ska ordnas och skötas om när man driver en kennel, främst hundarna och tiken samt alla valpar. Annat kan snabbt hamna på hög under det att man lägger sitt fokus på uppfödningen. Det kan vara bra att anlita hjälp. Om uppfödningen sker i hemmet kan man anlita städhjälp för att avlasta lite. Detta kan man också få avdrag för.

bard