Kennelns drift

Regler för avel

När man håller på med avel märker man snabbt att det är mycket givande. Att hålla på med avel innebär dock ett mycket stort ansvar. Svenska Kennelklubben, SKK, har satt ihop regler för avel och det finns också flera djurskyddslagar som man måste hålla sig till. Det finns dessutom både moraliska och etiska värderingar om vad som är rätt eller fel för både den aktuella hundens skull men också för hela rasen och för valparnas köpare.

De grundregler som finns hos Svenska Kennelklubben gällande avel innehåller ett kapitel om just avelsetik. Här behandlas flera områden, bland annat att man inte får använda funktionshindrade eller sjuka hundar i avel. Man bör också använda avelshundar med gott temperament när man väljer individer att avla på. I dessa regler står det också att man inte ska avla på hundar som har olika typer av beteendestörningar. Det finns också olika krav på vilka hälsotester som bör genomföras innan man avlar på just en viss hund. Dessa bör man göra för att främja en god hälsa både hos den aktuella hunden, som hos valparna och inom rasen som helhet.

När det gäller saker som bör kontrolleras ser man bland annat höfter, ögon och armbågar. Dessa hör till de vanligaste problemområdena. Man vill ofta undvika ärftliga sjukdomar som hjärtsjukdomar, epilepsi, hormonrubbningar med mera. Man måste som uppfödare vara mycket väl insatt i hur genetik fungerar och man bör inte avla på individer som bär dubbla anlag för olika allvarliga sjukdomar. Det finns också m:ånga andra regler att förhålla sig till.

Många av dessa regler gäller just hänsyn till tiken man ska avla på. Om en tik har förlösts med kejsarsnitt två gånger får man till exempel inte fortsätta avla på denna. Man får aldrig heller tvina en tik till att para sig och man får inte tävla med en tik nära en valpning.

Hos Jordbruksverket finns också rena lagar gällande djurskydd som man måste följa när man avlar. Många av dessa handlar om just de aspekter Svenska Kennelklubben tar upp men det finns också andra regler som gäller transport, hygien och mycket annat. Det är mycket viktigt att man följer dessa regler när man har en uppfödning eftersom att man annars riskerar att förstöra utveckling som skett inom en viss ras.

bard